Uitnodiging voor Themasessies 22 t/m 29 juni 2020

Graag nodigen we je uit voor één of meer themasessies van 1 uur in de periode 22 t/m 29 juni 2020. Doel en plaats in het grotere ontwikkelingsproces De Open Tent Dagen en de Startbijeenkomsten hebben een profiel opgeleverd voor APS in 2025 en zes thema’s waarvoor je dan echt bij APS moet zijn. In […]

Waarom MyAPS? Mindmap ontwikkelingen

Ontwikkelingen in de zorg, in leren, in samenwerken en in de maatschappij zijn aanleiding tot dit proces op weg naar MyAPS in 2025. Deze mindmap laat de verbanden zien wat dit voor gevolgen heeft voor inhoud en vormgeving van dit proces.  

Wat staat er op het spel? Video uitnodiging om mee te denken en doen in MyAPS

APS wil in 2025 een integraal centrum voor gezondheid en participatie zijn. Om goed in te kunnen spelen op de steeds complexere vragen van cliënten en van de maatschappij. Dit kunnen we alleen realiseren samen met alle partijen en met een integrale aanpak. Menno Pistorius, directeur van de HAN Academie Paramedische Studies nodigt alle belanghebbenden […]