informatie

Achtergrond en Ontwikkelingen

Interessante achtergrondartikelen

Lokaal Preventieakkoord ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’. 7 oktober 2029

De juiste zorg op de juiste plek. Rapport Taskforce 2018 

 

Kritische houding ten aanzien van innovaties in de zorg noodzakelijk. Beschouwing 2020 

De docent als pedagogisch grenswerker. “De docent moet grenswerker worden met een stevig pedagogische ondertoon. Flexibel en ondernemend.” Interview met Menno Pistorius. Blogbericht op Science Guide, 31 mei 2017.

Gezondheid & Zorg topsectorenbeleid Kennis en Innovatieagenda 2020 – 2023

Onderhandelaarsakkoord Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019 – 2022

Het persoonlijke en het collectieve in balans. Oratie Gerard Molleman, 2019

Een gezond vooruitzicht. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018

Opleiding dokters op de schop: Elke toekomstige arts moet ervaring in de ouderenzorg opdoen. Artikel in de Volkskrant, 7 juni 2020

Kwaliteit van zorg ouderen valt niet te handhaven. Artikel in de Volkskrant, 29 januari 2020

Anouk Brinker, medewerker van de Green Office van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en student aan de Academie Paramedische Studies (APS). Om duurzaamheid tastbaar te maken gebruikt de Green Office de Sustainable Development Goals (SDG’s). Voor APS is met name SDG 3 relevant: Goede gezondheid en welzijn.

Meta-analyse maatschappelijke opgaven relevant voor het hbo. Eindrapport. Berenschot, 12 mei 2020

Burgers en professionals: een sterk wijknetwerk. Wijknetwerken waarin de eerstelijnszorg samenwerkt met welzijn en burgers kunnen het lokale zorgsysteem veranderen. En dat is nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Onderzoeksleider dr. Miranda Laurant deelt ervaringen en succesfactoren. Zij is lector organisatie van zorg en dienstverlening bij de HAN. Blog van Bianca den Outer op het platform De Eerste Lijns, 9 juni 2020.

Gezondheid breed op de agenda. Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 – 2024. Beschrijving van de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid en richting gevend aan het lokale gezondheidsbeleid van gemeenten. Ministerie van VWS, februari 2020.

Gezondheid & Zorg. Missiedocument van het Ministerie van VWS. De missies in deze notitie zijn opgesteld in het kader van missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. De Missies zijn Leefstijl en leefomgeving, Toegang tot zorg, Mensen met chronische ziekten, Kwaliteit van leven voor mensen met dementie. 

Ministerie van VWS, 2020

Nieuwsberichten

Informatie

Uitnodiging voor Themasessies 22 t/m 29 juni 2020

Graag nodigen we je uit voor één of meer themasessies van 1 uur in de periode 22 t/m 29 juni 2020. Doel en plaats in …

Lees volledige bericht
Informatie

Waarom MyAPS? Mindmap ontwikkelingen

Ontwikkelingen in de zorg, in leren, in samenwerken en in de maatschappij zijn aanleiding tot dit proces op weg naar MyAPS in 2025. Deze mindmap …

Lees volledige bericht
Informatie

Wat staat er op het spel? Video uitnodiging om mee te denken en doen in MyAPS

APS wil in 2025 een integraal centrum voor gezondheid en participatie zijn. Om goed in te kunnen spelen op de steeds complexere vragen van cliënten …

Lees volledige bericht
Informatie

Hoofdlijn en fasering toekomstfestival MyAPS

Bekijk hier het overzicht met de hoofdlijn en fasering van de ontwikkeling naar MyAPS

Lees volledige bericht