loslaten

Wat doen we niet (meer)

Hier vind je het overzicht van LOSGELATEN BOODSCHAPPEN. Ga naar de WC op het festivalterrein om je boodschap achter te laten over wat we niet (meer) doen in MyAPS in 2025. 

LOSGELATEN BOODSCHAPPEN

Zullen we loslaten dat we allemaal zelf het wiel willen uitvinden?

Vasthouden aan bepaalde structuren die er al jaren zijn. Op welke andere manieren kunnen studenten leren?

Aanwezigheid van student in een les als beoordelingscriterium. Verworven vaardigheden of kennis is de kern. Maak het onderwijs zodanig boeiend en flexibel dat studenten graag komen.

Laten we los om eerst middelen te kiezen en dan een doel erbij te zoeken. Geheel zoals de uitspraak op de inspiratie-site: laten we verlangen/noodzaa creëren, en dan de juiste middelen daarbij zoeken/aanbieden.

Docenten zijn docenten en onderzoekers zijn onderzoekers. Hoe mooi zou het zijn als we deze rollen binnen 1 persoon konden combineren waardoor er een continue uitwisseling is tussen onderwijs en onderzoek

Denken in afzonderlijke vakgebieden. Kijken waar we elkaar kunnen vinden en gezamenlijk kunnen optrekken.

Het is mooi om met elkaar de beelden en vervolgstappen vast te stellen omtrent de 'inhoud'. Wat ook goed zou zijn is om de beelden t.a.v. de 'integratie van onderwijs, onderzoek en praktijk' verder vorm te geven. Hoe zien we dat voor ons? Gaat iedere docent deelnemen in een onderzoeksproject? Of houden we de 'splitsing' zoals die nu is: docenten, hier en daar docent-onderzoekers, en hier en daar wijkdocenten? Benieuwd wat we op dat vlak willen bereiken?