resultaten

Statements van experts over thema's

Videoclips met statements

Preventie en Leefstijl

Marian de van der Schueren, lector Voeding en Gezondhied en hoogleraar Diëtetiek Radboudumc, geeft haar statement over het thema Preventie en Leefstijl. Ter inspiratie van de themasessie op 22 juni 2020

Integrale zorg in de wijjk

Peter Eggen, ervaringsdeskundige, geeft zijn mening over het thema Integrale zorg in de wijk voor zelfredzaamheid en participatie. Ter inspiratie van de themasessie op 23 juni 2020.

Zorgtechnologie bij alles wat we doen

Lilian Beijer, associate lector Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen, geeft haar statement over het thema Zorgtechnologie. Ter inspiratie voor de themasessie op 24 juni 2020.

Ouderen en chronisch zieken

Maud Graff, hoogleraar ergotherapie Radboudumc, geeft haar statement over het thema Ouderen en Chronisch Zieken. Ter inspiratie voor de themasessie op 25 juni 2020.

Betaalbaarheid van zorg, Value Based Healthcare

Ger Sluman, docent/onderzoeker bij het lectoraat Financial Control van de HAN en voorheen werkzaam bij een zorgverzekeraar, geeft zijn statement over het Betaalbaarheid van de zorg en Value Based Healthcare. Ter inspiratie van de themasessie op 26 juni 2020.

Revalidatie

Bert de Swart, lector Neurorevalidatie aan de HAN hogeschool, geeft zijn mening over het thema Revalidatie. Ter inspiratie van de themasessie op 29 juni 2020.