Waarom MyAPS? Mindmap ontwikkelingen

Ontwikkelingen in de zorg, in leren, in samenwerken en in de maatschappij zijn aanleiding tot dit proces op weg naar MyAPS in 2025. Deze mindmap laat de verbanden zien wat dit voor gevolgen heeft voor inhoud en vormgeving van dit proces.